Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme
13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler
Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden
gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden
düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.
MADDE 1 - KONU İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı,
aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile
ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli
Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince
tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ Ünvan: Termikel İç Tic. A.Ş. (Bundan sonra Termikel
olarak anılacaktır)

Adres: ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi - Kırımhanlığı cad. No: 17
Sincan/Ankara/Türkiye
Tel : 0312 589 29 00
Email: info@termikel.com.tr
MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ Müşteri olarakwww.termikel.com.tralışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres
ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ Malın / Ürünün / Hizmetin türü,
miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin
sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, www.termikel.com.tr internet
sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli
ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik
ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir
ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde
ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki
kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek
ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI
sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen
niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim
edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının
SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli
ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka
kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş
kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak
kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini
SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla
ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye
giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın
kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi
içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde
ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile
değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan
kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın
siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve
defaten ödenir.


4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı
veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için
SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından
karşılanacaktır.
4.9- Ürün içeriklerinde yer alan Ürün Açıklamaları Arçelik A.Ş. kurumsal
sayfası olanwww.termikel.com.trsayfasından alınmıştır. Ürün içerikleri ve açıklamaları ile
ilgili ÜRETİCİ firma olan ermikel İç Tic. A.Ş.'nin yapacağı değişikliklerden
SATICI sorumlu değildir.

4.10- İşbu sözleşme, ALICI tarafından ödeme onayı verildikten sonra geçerlilik
kazanır.
 

MADDE 5- CAYMA
HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki
kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma
hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon
ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde
kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya
ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim
tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını
takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı
gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma
hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMA
HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler,
kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi
geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının
kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış
olması şartına bağlıdır.
- Her türlü yazılım ve programlar
- DVD, VCD, CD ve kasetler
- Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
- Hür türlü kozmetik ürünleri
MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen
değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim
yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin
gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş
sayılır.
 

İşbu sözleşmenin
uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar
Tüketici Hakem Heyetleri ile Armağan Ticaret'in yerleşim yerindeki Tüketici
Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul
etmiş sayılacaktır.